Overig

Overige informatie

Privacyverklaring

Wanneer u een afspraak bij ons maakt, slaan wij uw persoonsgegevens en medische gegevens digitaal op. Dit doen wij om goede zorg aan u te kunnen verlenen. Wij houden ons aan de daarvoor geldende regels. Onze privacyverklaring kunt u hier inzien.

Klachtenregeling

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn met de behandeling, dan horen wij dit graag persoonlijk van u. Uw chiropractor gaat er dan alles aan doen om uw klacht in goed overleg op te lossen.

Indien u er niet samen uitkomt, verwijzen wij u naar de klachtenregeling van de Nederlandse Chiropractoren Associatie. Deze kunt u hier vinden.